موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

خودت فردارو بساز

“ویزای کارآفرینی”
به شما کمک می کند که متوقف نشوید و راهتان را ادامه دهید!

آیا خود را کارآفرین می دانید؟؟

با ارسال عدد 14 به 30006016 وضعیت خود برای مهاجرت را ارزیابی کنید

می 7, 2020

نویسنده : فاطمه توسلی
ارسال نظرات