موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

« جلوی آفیسر بهترین باش »

به هیچ عنوان این پست رو از دست ندین!
و روزی که جلوی آفیسر نشستین و به سوالاش جواب میدین
تا تأیید نهایی رو برای ورود به یه کشور جدید بگیرین،
یاد ما بیفتین … !


 

ژانویه 20, 2021

نویسنده : فاطمه توسلی
ارسال نظرات