سیستم امتیازسنجی مهاجرت به کانادا

CRS یک سیستم نمره محور می باشد که از آن برای ارزیابی و رتبه بندی در Express Entry، می توانید استفاده کنید و شانس خود را برای مهاجرت به کانادا بسنجید.

این ابزار به شما کمک می کند تا نمره خود را بر اساس پاسخ هایی که به موضوعات زیر می دهید، محاسبه کنید

اطلاعات فردی

آیا همسر/نامزد شما همراهتان به کانادا مهاجرت میکند؟

اطلاعات تحصیلی

آیا در کشور کانادا تحصیلات داشته اید؟


اطلاعات زبان

زبان رسمی کشور کانادا، انگلیسی و فرانسوی است. یکی از شرایط اصلی برای مهاجرت به کانادا، داشتن نمره قابل قبول در یکی از آزمون های این زبان ها میباشد.

آیا به زبان انگلیسی و یا فرانسوی تسلط دارید؟

آیا آزمون زبان دیگری هم دادید؟

در صورت نداشتن تسلط به یکی از زبان های انگلیسی و یا فرانسوی نمیتوانید برای مهاجرت اقدام نمایید!

سوابق کاری

اطلاعات همسر

آیا به زبان تلسط دارند؟

امتیازات اضافه