محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس انتری

سیستم جامع رتبه بندی (CRS) متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری را ارزیابی و رتبه بندی می کند.

با تکمیل فرم محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس اینتری می توانید شانس خود را برای اخذ ویزای کانادا بسنجید.

اطلاعات فردی

آیا همسر/نامزد شما همراهتان به کانادا مهاجرت میکند؟

اطلاعات تحصیلی

آیا در کشور کانادا تحصیلات داشته اید؟


اطلاعات زبان

زبان رسمی کشور کانادا، انگلیسی و فرانسوی است. یکی از شرایط اصلی برای مهاجرت به کانادا، داشتن نمره قابل قبول در یکی از آزمون های این زبان ها میباشد.

آیا به زبان انگلیسی و یا فرانسوی تسلط دارید؟

آیا آزمون زبان دیگری هم دادید؟

در صورت نداشتن تسلط به یکی از زبان های انگلیسی و یا فرانسوی نمیتوانید برای مهاجرت اقدام نمایید!

سوابق کاری

اطلاعات همسر

آیا به زبان تلسط دارند؟

امتیازات اضافه