موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

فرصت دیدار با خانواده در هر زمان در کانادا یک حس آرامش بخش می باشد. ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.

با سوپر ویزا می توانید به مدت 10 سال به کانادا سفر کنید و در هر ورود خود دو سال اقامت دائم داشته باشید.

اکتبر 20, 2019

ارسال نظرات