موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

ویزای توریستی

مهر 28, 1398

فرصت دیدار با خانواده در هر زمان در کانادا یک حس آرامش بخش می باشد. ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.

با سوپر ویزا می توانید به مدت 10 سال به کانادا سفر کنید و در هر ورود خود دو سال اقامت دائم داشته باشید.

ارسال نظرات