موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

وبینار جاب‌آفر کانادا – قسمت اول

وبینار اخذ جاب‌آفر یا پیشنهاد شغلی از کانادا را با حضور وکیل مهاجرت به کانادا و جمعی از کلاینت‌های پارسی کانادا، در این ویدئو مشاهده کنید.

وبینار اخذ جاب‌آفر یا پیشنهاد شغلی از کانادا را با حضور وکیل مهاجرت به کانادا و جمعی از کلاینت‌های پارسی کانادا، در این ویدئو مشاهده کنید.