تماس با ما

تهران

دفتر تهران: شهرک غرب، بلوار دریا،خیابان موج، تقاطع توحید 3، پلاک

Phone : 021-91003558

Email : info@parsicanada.com

در نقشه

اصفهان

دفتر اصفهان: خیابان آزادی، خیابان سعادت آباد، هولدینگ پارس پندار نهاد

Phone : 021-91300007-8

Phone : 03191009701

Phone : 03191009001

Email : info@parsicanada.com

در نقشه

شماره تماس مشاوران ما
 • ضیایی 09199798585
 • یزدانی 09190759300
 • مستاجران 09190325858
 • فرهادیه 09196988650
 • کیانی 09190265004
 • یعقوبی 09197816800
 • فروزنده 09190896300
 • قاری 09190395696
 • داودی 09199327001
 • لطفی 09196811518
 • صالحی 09190899800
 • باطنی 09195399001
 • شهریاری 09101818272
 • فیروزی 09197410666
 • کیانپور09195757200
 • مختاری 09195399002
 • عباسی 09190861007
 • موسوی 09190635777
 • مقدم 09198002180
 • والی فر 09190738138
 • کاوسی 09190894700
 • رضایی 09196814857
 • اسماعیلی 09199661066
 • گلچین 09194084006
 • توکلی 09190863400
 • بیات 09190845100
 • شکری 09190226200
 • مردانی 09197800188
 • قاضی عسگر09199986633
 • ترابی09199315100
 • شکرچی09199321009
 • باقری09190845002
 • نظام09199321300
 • شفیعی نسب09190894008
 • تیموری09197345700
 • فرشید 09190226100
 • پیمانی 09190754900

تا چند لحظه ی دیگر یک کد تایید برای شما ارسال می گردد . لطفا در فیلد زیر قرار دهید.

در حال ارسال اطلاعات لطفا چند لحظه منتظر بمانید