تماس با ما

  تهران

  دفتر تهران: شهرک غرب، بلوار دریا،خیابان موج، تقاطع توحید 3، پلاک

  Phone : 021-91003558

  Email : info@parspn.com

  در نقشه

  اصفهان

  دفتر اصفهان: خیابان آزادی، خیابان سعادت آباد، هولدینگ پارس پندار نهاد

  Phone : 021-91300007-8

  Phone : 03191009701

  Phone : 03191009001

  Email : info@parspn.com

  در نقشه

  شماره تماس مشاوران ما
  • ضیایی 09199798585
  • یزدانی 09190759300
  • مستاجران 09190325858
  • فرهادیه 09196988650
  • کیانی 09190265004
  • بیدکانی 09135900477
  • ادیم 09130195116
  • فروزنده 09190896300
  • انوری 09199321500
  • داودی 09199327001
  • لطفی 09196811518
  • صالحی 09190899800
  • فرشید 09190226100
  • پیمانی 09190754900
  • شهریاری 09101818272
  • فیروزی 09197410666
  • کیانپور09195757200
  • مختاری 09195399002
  • عباسی 09190861007
  • موسوی 09190635777
  • مقدم 09198002180
  • والی فر 09190738138
  • کاوسی 09190894700
  • بهرامی 09139006230
  • اسماعیلی 09199661066
  • گلچین 09194084006
  • باطنی 09195399001
  • بیات 09190845100
  • شکری 09190226200
  • مردانی 09197800188
  • قاضی عسگر09199986633
  • ترابی09199315100
  • شکرچی09199321009
  • باقری09190845002
  • نظام09199321300