موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

وبینارهای مهاجرتی

وبینار جاب آفر کانادا قسمت سوم

وبینار پرسش و پاسخ اخذ جاب‌آفر کانادا (قسمت دوم)

وبینار مهاجرتی با موضوع اخذ جاب‌آفر یا پیشنهاد کار کانادا، با حضور وکیل و کلاینت‌های پارسی کانادا

وبینار جاب آفر کانادا قسمت دوم

لایو پرسش و پاسخ اخذ جاب‌آفر کانادا (قسمت سوم)

وبینار مهاجرتی با موضوع اخذ جاب‌آفر یا پیشنهاد کار کانادا، با حضور وکیل و کلاینت‌های پارسی کانادا

تصویر وبینار HMP کانادا

وبینار پرسش و پاسخ برنامه IMP (سوالات متداول)

وبینار مهاجرتی با موضوع مهاجرت به کانادا از طریق IMP، با حضور وکیل و کلاینت‌های پارسی کانادا

وبینار مهاجرت به استرالیا

لایو پرسش و پاسخ مهاجرت به استرالیا (قسمت سوم)

لایو پرسش و پاسخ درباره مهاجرت به کشور استرالیا با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی

وبینار استارتاپ کانادا

وبینار خرید بیزینس در کانادا (مروری بر سوالات متداول)

وبینار مهاجرتی با موضوع مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس، با حضور وکیل و کلاینت‌های پارسی کانادا

وبینار خرید بیزینس در کانادا قسمت اول

لایو پرسش و پاسخ خرید بیزینس در کانادا

لایو پرسش و پاسخ درباره خرید بیزینس در کانادا با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی

وبینار استارتاپ کانادا

وبینار روش‌های مهاجرت به امارات

وبینار مهاجرتی با موضوع روش‌های مهاجرت به امارات، با حضور وکیل و جمعی از کلاینت‌های پارسی کانادا

وبینار جاب آفر کانادا

لایو پرسش و پاسخ مهاجرت به استرالیا

لایو پرسش و پاسخ درباره مهاجرت به استرالیا با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی

وبینار استارتاپ کانادا

وبینار ویزای استارتاپ کانادا

وبینار مهاجرتی با موضوع راه اندازی استارتاپ در کانادا، با حضور وکیل و جمعی از کلاینت‌های پارسی کانادا

وبینار جاب آفر کانادا

لایو پرسش و پاسخ جاب‌آفر کانادا

لایو پرسش و پاسخ درباره اخذ جاب‌آفر از کانادا با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی

وبینار برنامه اکسپرس انتری کانادا

وبینار مهاجرتی با موضوع سیستم اکسپرس انتری کانادا با حضور وکیل مهاجرت به کانادا و کارشناسان مربوطه دیگر

لایو پرسش و پاسخ مهاجرت تحصیلی به کانادا

لایو پرسش و پاسخ درباره مهاجرت به کشور امارات با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی

وبینار ویزای توریستی کانادا

وبینار مهاجرتی با موضوع ویزای توریستی کانادا با حضور وکلای مهاجرتی پارسی کانادا و کارشناسان مربوطه دیگر

لایو پرسش و پاسخ مهاجرت به امارات

لایو پرسش و پاسخ درباره مهاجرت به کشور امارات با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی

وبینار ویزای کار تجاری کانادا

وبینار مهاجرتی با موضوع ویزای کار تجاری با حضور وکلای مهاجرتی پارسی کانادا و کارشناسان مربوطه دیگر

لایو پرسش و پاسخ مهاجرت به استرالیا

لایو پرسش و پاسخ درباره مهاجرت به کشور استرالیا با حضور کلاینت‌های پارسی کانادا و وکیل مهاجرتی