موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

لایو پرسش و پاسخ ویزای تحصیلی کانادا

در این وبینار وکیل مهاجرت کانادا و چند تن از کارشناسان حوزه ویزای تحصیلی کانادا، حضور دارند و پاسخگوی سوالات افراد شرکت کننده در این وبینار بودند.

وبینار مهاجرتی با موضوع ویزای تحصیلی کانادا را در این ویدئو تماشا کنید. در این وبینار وکیل مهاجرت کانادا و چند تن از کارشناسان حوزه ویزای تحصیلی کانادا، حضور دارند و پاسخگوی سوالات افراد شرکت کننده در این وبینار بودند.