موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

فرم ارزیابی مهاجرت: پر کردن از شما، بررسی از ما!

3 دقیقه وقت بگذارید تا شرایطتان را با کارشناسان متخصص، برای مهاجرت به کشورهای درجه یک جهان مثل آلمان، استرالیا و کانادا ارزیابی کنیم 🙂

پیش از پر کردن فرم، به این دو نکته مهم دقت کنید:

  1. میزان دارایی شما، تاثیری در میزان حق الوکاله ما نخواهد داشت؛ اما در سنجش شرایط شما برای هر نوع خدمت، بسیار مهم است.
  2. اگر متاهل هستید و پس از پر کردن فرم، با خطا در ثبت آن مواجه شدید، بار دیگر فرم را پر کنید، اما این بار، همسرتان را به عنوان فرد اصلی معرفی کنید.