موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

ویدئو وبینار پرسش و پاسخ مهاجرت به امارات

در این وبینار یک ساعته، با وکیل مهاجرت به امارات همراه می‌شویم و سوالات مربوط به مهاجرت به این کشور را از ایشان می‌پرسیم.

در این وبینار تقریبا یک ساعته، با وکیل مهاجرت به امارات همراه می‌شویم و سوالات مربوط به مهاجرت به این کشور را از ایشان می‌پرسیم.