موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

فیلم وبینار مهاجرت به امارات – قسمت دوم

نشست آنلاین پرسش و پاسخ مهاجرت به امارات ویژه مشتریان پارسی کانادا در حضور وکیل محترم و جمعی از کارشناسان مربوطه.