موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

وبینار ویزای استارتاپ کانادا – قسمت اول

وبینار پرسش و پاسخ درباره راه اندازی استارتاپ در کانادا و اخذ اقامت این کشور را با حضور وکیل مهاجرت به کانادا، مشاهده کنید.

وبینار پرسش و پاسخ درباره راه اندازی استارتاپ در کانادا و اخذ اقامت این کشور را با حضور وکیل مهاجرت به کانادا، مشاهده کنید.