موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

وبینار راهنمای اخذ ویزای توریستی کانادا

در این وبینار وکیل مهاجرت کانادا و چند تن از کارشناسان حوزه ویزای توریستی کانادا، حضور داشتند و پاسخگوی سوالات افراد شرکت کننده در این وبینار بودند.

وبینار مهاجرتی با موضوع ویزای توریستی کانادا، که در سال 1401 برگزار شد. در این وبینار وکیل مهاجرت کانادا و چند تن از کارشناسان حوزه ویزای توریستی کانادا، حضور داشتند و پاسخگوی سوالات افراد شرکت کننده در این وبینار بودند.