موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

ویدئو وبینار جاب‌آفر کانادا – قسمت سوم

در وبینار پرسش و پاسخ درباره روش‌های اخذ جاب آفر کانادا، وکیل مهاجرت به کانادا این برنامه را کامل توضیح داده است و به سوالات متداول کلاینت‌ها، پاسخ داده.