موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

استان آنتاریو تا 2023 پذیرش مهاجران را دو برابر می کند

استان آنتاریو تا 2023 پذیرش مهاجران را دو برابر می کند

در حال حاضر سالانه تعداد 6650 نفر به عنوان مهاجر وارد استان آنتاریو کانادا می شوند. این استان ظرفیت بیشتری برای پذیرش مهاجران دارد و به دنبال استفاده از استعدادهای جدید برای ورود به این استان است. در حقیقت استان انتاریو از سال 2019 به دنبال برنامه ای است که از طریق آن برنامه ی مهاجرتی استانی آنتاریو را تغییر داده و ظرفیت آن را افزایش دهد.

این استان به دنبال آن است که تعداد 6650 مهاجر در سال جاری را به  13300 نفر برساند. ویس فدلی،  وزیر مهاجرت آنتاریو نامه ای به همتای جدید فدرال خود مارکو مندیسینو ارسال کرده و رسما خواستار افرایش ظرفیت پذیرش مهاجران شده است.

PNP (برنامه های مهاجرت استانی کانادا) با مدیریت فدرال اجازه می دهد تا استان ها و قلمروهای مجاز برای پذیرش مهاجر، هر سال تعداد مشخصی از متقاضیان مهاجرت به کانادا برای اقامت دائم کانادا را انتخاب کنند. تخصیص ظرفیت هر استان تحت برنامه PNP مطابق با اهداف پذیرش سالانه برنامه مهاجرتی و بر اساس شرایط مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تعیین می شود.

هدف نهایی برنامه PNP برای سال گذشته اعطای 61000 اقامت دائم بوده است که در مقایسه با تعداد پذیرش شدگان در سال 2018 با تعداد 55000 نفر، افزایش چشمگیری داشته است.

آمار نشان می دهد که در سال های اخیر تحت برنامه PNP، استان آنتاریو بیشترین میزان پذیرش مهاجر را در بین سایر استان ها و قلمرو های پذیرای مهاجران داشته است. در سال 2019، این تعداد به 7350 نفر رسیده است و مطابق با برنامه های پیش بینی شده قرار است که پذیرش مهاجرین استانی آنتاریو در سال 2020 تا دو برابر افزایش پیدا کند.

 

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال