موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

ایجاد یک میلیون شغل در کانادا در ماه ژوئن

ایجاد یک میلیون شغل در کانادا در ماه ژوئن

با کنار گذاشته شدن محدودیت هایی که بنابر شرایط بر کانادا حاکم بود انگار که به این کشور انرژی مضاعفی داده شد. تعداد زیادی از کانادایی ها و آن هایی که اقامت دائم این کشور را داشتند مجدد به کارهای خود بازگشتند و در حال حاضر یا برای کارفرمای قبلی خود کار می کنند یا وارد مشاغل جدید شده اند.

بنابر گزارشات موجود در ماه های ژانویه و آوریل بیش از 3 میلیون نفر به دلیل خاطر قرنطینه کار خود را از دست داده اند و 2.5 میلیون نفر دیگر نیز به همین دلیل به سر کار نرفتند. در ماه می حدود 290 هزار نفر به سر کار بازگشتند و در ماه ژوئن نرخ بیکاری در کل کشور کانادا کاهش یافت و نرخ اشتغال حدود 953000 نفر افزایش پیدا کرد. در دو ماه اخیر نیز تعداد استخدامی ها افزایش پیدا کرد.

نرخ بیکاری کانادا نیز در ماه می از 13.7 درصد در ماه ژوئن به 12.3 درصد رسید.  از طرفی مشارکت در دو ماه اخیر تا 63.8 درصد افزایش پیدا کرده در مقایسه، این نرخ در ماه فوریه و قبل از محدودیت های کرونایی 65.3 درصد بوده است.

همچنین تعداد اشخاصی که کمتر از نصف زمان کاری عادی خود کار کرده اند نیز در ماه ژوئن از 34.3 درصد به 26.9 درصد رسیده است. اشتغال در انتاریو افزایش 5.9 درصدی، در کبک 6.5 درصدی و در بریتیش کلمبیا افزایش 5.4 درصدی داشته است.

بازگشایی اقتصاد کانادا برای کانادایی ها و دارندگان اقامت دائم کانادا نویدبخش بوده است. از طرفی بازگشایی اقتصاد در این کشور باعث افزایش امید به آینده در دارندگان اقامت دائم مخصوصا آنهایی که در حال حاضر خارج از کانادا هستند شده است. بنابر آمار موجود مهاجران به محض دریافت اقامت کانادا به صورت دائم می توانند انتظار بازار کار پررونقی را داشته باشند.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال