موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

دعوت از 253 نفر در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از 253 نفر در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از 253 نفر در جدیدترین پذیرش منیتوبا | استان منیتوبا در جدیدترین پذیرش خود از 253 متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورده است تا برای ثبت درخواست خود مبنی بر انتخاب شدن از سوی استان مورد نظر خود اقدام کنند. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل یا Expression of Interest بوده اند و پروفایل خود را در یکی از سه مسیر مهاجرتی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ثبت کرده بودند:

 Skilled Worker in Manitoba

Skilled Worker Overseas

International Education

نکته قابل توجه این است که این استان در این سال به طور کلی تا به این لحظه برای تعداد 3,086 توصیه نامه  صادر کرده است. و اما در پایین به حداقل امتیازات مورد نیاز برای هر کدام از دسته ها اشاره کرده ایم:

    Skilled Workers in Manitoba: 72

    Skilled Workers Overseas: 15

    International Education Stream: 12

  • سیستم مبتنی بر Expression of Interest

متقاضیان بایستی که در مرحله اول پروفایل ابراز تمایل یا EOI  خود را در سیستم ثبت کرده سپس وارد صف انتظار متقاضیان واجد شرایط شوند. تمامی پروفایل ها با توجه به عواملی چون تحصیلات، سابقه کار، داشتن ارتباطات در منیتوبا، تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی و سایر معیارها از 1000 امتیاز رتبه بندی خواهند شد.

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا از تعداد مشخصی متقاضی که بیشترین امتیاز را در سیستم امتیاز سنجی کسب کرده است انتخاب کرده و برای آن ها توصیه نامه ای برای ارائه درخواست یا LAA صادر می کند. حداقل امتیاز EOI متقاضیان در پذیرش 13 آگوست به شرح زیر بوده است:

Skilled workers in Manitoba: 475

Skilled Workers Overseas: 764

برای اقدام از این طریق لزومی به حضور متقاضی برای ثبت درخواست وجود ندارد . یکی از دیگر شرایط برای انتخاب شدن از سمت استان منیتوبا این است که متقاضی بتواند در یکی از مشاغل مورد نیاز منیتوبا سابقه کار داشته باشد و در این میان ابراز تمایل یا expression of interest خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ارائه کند.

گفتنی است متقاضیان اکسپرس انتری که از سمت این استان انتخاب می شوند 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی کسب می کنند و بدین شکل و با توجه به امتیاز بالایی که از آن خود کرده اند، قطعا در دور بعدی حتما برای آنها دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم کانادا صادر خواهد شد. علاوه براین، مجموعا 72 توصیه نامه نیز برای افرادی صادر شد که در دسته ی Skilled Worker in Manitoba ابراز تمایل یا EOI خود را ثبت کرده بودند.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال