موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

دعوت منیتوبا از 242 متقاضی مهاجرت

دعوت منیتوبا از 242 متقاضی مهاجرت

منیتوبا از 242 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوت می کند تا تحت برنامه کاندیدای استانی برای اقامت دائم درخواست ارسال کنند.

متقاضیان اکسپرس اینتری، افراد ماهر و دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل که ابراز علاقه خود برای برنامه متقاضی استانی منیتوبا را ارسال کرده اند، در آخرین قرعه کشی برنامه متقاضیان استانی دعوت شده اند.

منیتوبا دور دیگری از دعوت نامه ها را برای متقاضیان مهاجرت ارسال کرده است که پروفایل های علاقه (EOI) را به برنامه متقاضی استانی خود ارسال کرده اند. در تاریخ 13 ماه فوریه، برنامه متقاضی استانی منیتوبا (MPNP) 242 کاندید را دعوت کرد تا تحت برنامه متقاضی استانی برای اقامت دائم درخواست دهند. این دومین قرعه کشی منیتوبا در طی دو هفته است.
دعوت نامه ها یا نامه های مشاوره برای درخواست (LAA) در سه مسیر استانی زیر برای متقاضیان فرستاده شده است:

افراد ماهر در منیتوبا: 182نفر
افراد ماهر در خارج از کشور: 27 نفر
مسیر فارغ التحصیلان بین المللی: 33 نفر
از بین 242 دعوت نامه صادرشده، 15 دعوت نامه به متقاضیان اکسپرس اینتری تعلق گرفت.

اکسپرس اینتری در منیتوبا

اکسپرس اینتری مسیر اصلی کانادا برای مهاجران طبقه اقتصادی برای اخذ اقامت دائم است. سیستم اکسپرس اینتری فدرال برنامه های مربوط به سه برنامه مهاجرت به کانادا را شامل می شود که عبارتند از: برنامه افراد ماهر فدرال، برنامه افراد ماهر دارای سابقه کار فدرال و کلاس تجربه کار در کانادا.

پس از تأیید متقاضی برای یکی از این برنامه ها، شخص متقاضی یک نمره جامع از سیستم رتبه بندی (CRS) کسب می کند که بر اساس سن، سابقه کار، تحصیلات و مهارت زبان رسمی محاسبه می شود. فقط متقاضیان با بالاترین امتیاز برای دعوت به درخواست اقامت دائم از طریق قرعه کشی منظم اکسپرس اینتری دعوت می شوند.

15 متقاضی سیستم اکسپرس اینتری انتخاب شده توسط منیتوبا، 600 امتیاز اضافی CRS را نیز نسبت به نمره کلی خود دریافت می کنند. این موضوع تضمین می کند که این افراد در یک قرعه کشی اکسپرس بعدی دعوت نامه دریافت می کنند. اگر متقاضیان اکسپرس اینتری بخواهند برای متقاضی استانی از منیتوبا در نظر گرفته شوند، باید در کنار سایر الزامات، تجربه کاری قابل قبول در یک مشاغل مورد نظر را داشته باشند. این افراد باید ابراز علاقه را به برنامه کاندید استانی منیتوبا (MPNP) نیز ارسال کنند.

فرم بیان علاقه

منیتوبا بر اساس سیستم بیان علاقه( Expression of interes (EOI)) فعالیت می کند. داوطلبان شركت در انتخابات کاندید استاني تحت برنامه افراد ماهر در منيتوبا و افراد ماهر در خارج از كشور نياز به ثبت نام EOI برنامه کاندید استانی منیتوبا دارند. EOI یک نمایه آنلاین است که به کاندیدها امتیازاتی بر اساس آموزش، تجربه کار، ارتباط با منیتوبا و تسلط به زبان رسمی داده می شود.

MPNP مجموعه ای از کاندیدهای با بالاترین امتیاز را برای دریافت LAA انتخاب می کند. پس از دعوت، این کاندیدها می توانند برای کاندیدی استانی از منیتوبا استفاده کنند. در آخرین قرعه کشی برای برنامه افراد ماهر نمرات زیر لازم بود:

افراد ماهر در منیتوبا: 525 امتیاز
افراد ماهر در خارج از کشور: 611 نفر

افراد ماهر در خارج از کشور و افراد ماهر در منیتوبا

دسته افراد ماهر خارج از کشور به MPNP اجازه می دهد تا افراد ماهر خارجی که می توانند به حمایت از بازار کار منیتوبا کمک کنند انتخاب و معرفی شوند. این متقاضیان باید در کنار سایر الزامات مربوط به استان منیتوبا مانند خانواده نزدیک یا دوستان، تحصیلات قبلی یا سابقه کار در این استان یا دعوت از طریق یکی از برنامه های ابتکارهای جذب استراتژیک MPNP ارتباط مستقیمی برقرار کنند.

آنها برای واجد شرایط بودن نیازی به حضور در منیتوبا در زمان درخواست ندارند. 27 متقاضی دعوت شده از طریق مسیر افراد ماهر خارج از کشور مستقیما توسط MPNP تحت یک طرح استخدام استراتژیک دعوت شده اند. متقاضیان دعوت شده از طریق افراد ماهر در رده منیتوبا باید در منیتوبا مشغول به کار باشند و در کنار سایر معیارها، یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائم از کارفرمای خود داشته باشند.

مسیر آموزش بین المللی

افرادی که در منیتوبا طبق مهارت های مورد انتظار فارغ التحصیل شده اند می توانند تحت مسیر آموزش بین المللی دعوت شوند. این جریان شامل سه زیر شاخه است که عبارتند از: مسیر اشتغال، مسیر کارآموزی کارشناسی ارشد و مسیر دانشجوی کارآفرین.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال