موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

ارائه تسهیلات برای کارگران

ارائه تسهیلات برای کارگران

ارائه تسهیلات برای کارگران | دولت کانادا از ارائه تسهیلات جدیدی برای کارگران صنایع فصلی در کبک اعلام می کند

کارگران صنایع فصلی بخش مهمی از اقتصاد رو به رشد کانادا را تشکیل می دهند .

با این حال هنوز همه این کارگران از تسهیلاتی که در زمان رکود کار از آن ها حمایت کند نیستند

و تنها در برخی از مناطق کارگران فصلی از این حمایت ها برخوردارند

و هنوز شکاف های زیادی بین مناطق تحت پوشش این تسهیلات وجود دارد .

امروز، رمیسیسی، عضو پارلمان آویینون-لا میتس-متان-متاتدیا، خبر از تغییرات بنیانی مثبت درروند عملکرد سیستم EI داد که به چالش های جدی کارگران صنایع فصلی در کبک رسیدگی خواهد کرد. دولت کانادا تقریبا 189 ملیون دلار را برای اجرای یک پروژه آزمایشی جدید به منظور تأمین حداکثر پنج هفته اضافی از حمایت EI برای کارگران واجد شرایط در صنایع فصلی در 13 منطقه هدفمند، از جمله پنج منطقه در کبک تخصیص داد، همچنین دولت کانادا در طول دو سال 41 میلیون دلار بودجه برای همکاری با تمام استان ها و مناطق از طریق موافقت نامه های توسعه بازار کارLMDA) ) برای ارائه آموزش مهارت ها، یارانه های دستمزد و حمایت از استخدام کارگران در صنایع فصلی تخصیص داد. بواسطه این طرح آزمایشی جدید، حدود 51،500 کارگر در صنایع فصلی از پشتیبانی و حمایت درفصل رکود برخوردار خواهند شد، در این میان حدود 24،500 کارگر در کبک نیز از این مزایا و تسهیلات  برخوردار خواهند شد.

در این اعلامیه که امروز منتشر شد  بخشی از تعهدات و  بودجه مصوب سال 2018 در راستای حمایت و پشتیبانی کارگران شاغل در صنایع فصلی 230 میلیون دلار اعلام شد. از طریق بودجه سال 2018، دولت کانادا همچنین از کمک 10 میلیون دلاری از منابع موجود در حمایت از این کارگران فصلی در نوبت بعد خبر داد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا کلمه ی ویزا را به شماره ی 30006016 ارسال کنید.