موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

کاهش امتیاز مورد نیاز برای اخذ ویزای اکسپرس اینتری

کاهش امتیاز مورد نیاز برای اخذ ویزای اکسپرس اینتری

حداقل امتیاز مورد نیاز برای اخذ ویزای اکسپرس اینتری در آخرین قرعه کشی اکسپرس اینتری کاهش یافت. کانادا 85300 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم برای متقاضیان ویزای اکسپرس اینتری در سال 2019 صادر کرده است.

دولت کانادا 3200 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادا برای متقاضیان ویزای اکسپرس اینتری در قرعه کشی 19 دسامبر صادر کرد. حداقل امتیاز جامع سیستم رتبه بندی (CRS) در آخرین بار حدود 469 مورد بود که نسبت به قرعه کشی قبلی که در 11 دسامبر برگزار شد، کاهش یافت.

سیستم اکسپرس انتری امتیاز های مجموعه متقاضیان را در سه دسته اصلی طبقه کارگر متخصص، طبقه تاجران متخصص و دسته بندی تجربه کانادایی مدیریت می کند.
متقاضیان بر اساس سیستم جامع امتیاز بندی مهاجرت به کانادا، امتیاز کسب می کنند. این سیستم عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه شغلی، تجربه کار در کانادا، تحصیل در کانادا و مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی را در نظر می گیرد.

داشتن پیشنهاد شغلی، برای دریافت دعوتنامه اکسپرس اینتری الزامی نیست، بلکه فقط امتیاز شما را افزایش می دهد و شانس شما برای دریافت دعوت نامه (ITA) را بالا می برد. از تعداد معینی، از متقاضیانی که امتیاز بالایی کسب کرده اند دعوت شده است تا از طریق قرعه کشی های منظم، برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند.

این قرعه کشی ها به طور معمول هر دو هفته یک بار برگزار می شود و اکثریت متقاضیان در هر سه دسته اکسپرس اینتری شامل می شوند. حداقل امتیاز CRS با عواملی از جمله تعداد متقاضیان اکسپرس انتری، زمان بین قرعه کشی ها و تعداد ITA صادر شده، تعیین می شود.

فاصله زمانی کوتاه تر بین قرعه کشی ها هنگامی که قرعه کشی در فواصل کوتاه تر برگزار می شود، تعداد کمی از متقاضیان جدیدی که نمرات بالاتری دارند فرصت ورود به قرعه کشی را پیدا می کنند که این مساله می تواند بر کاهش امتیاز مورد نیاز تاثیر بگذارد.

کلیه متقاضیان با نمره 469 که مشخصات خود را قبل از تاریخ 14 نوامبر 2019 ثبت نام کرده اند، ITA دریافت کرده اند.

طبق برنامه مهاجرت چند ساله کانادا، سال آینده تعداد دعوت نامه های ارسالی به متقاضیان از 81400 مورد به 85800 می رسد. همچنین پذیرش از طریق برنامه های برگزیده استانی یا PNP (برنامه های مهاجرت استانی کانادا) از 61000 مورد به 67800 مورد در سال 2020 افزایش می یابد که بخشی از آن توسط اکسپرس اینتری مدیریت می شود.

متقاضیان اکسپرس اینتری که نامزدی استانی یا PNP را کسب می کنند، 600 امتیاز اضافی نسبت به نمره CRS خود دریافت می کنند که این تضمین کننده دریافت دعوت نامه ITA است.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال