موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

نرخ اشتغال مهاجران در کانادا در سال 2023 افزایش یافت!

نرخ اشتغال مهاجران در کانادا در سال 2023 افزایش یافت!

به گزارش پارسی کانادا و به نقل از CICNews، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سال 2023، توسط آژانس دولتی Statistics Canada، ارتباط واضحی بین نرخ اشتغال مهاجران در سن کار و مدت زمانی که از ورود آنها به کانادا می‌گذرد، وجود دارد (5 ژانویه 2024).

نکته مهم این است که داده‌های این آژانس دولتی، اشتغال و بیکاری را برای دو گروه کلی از مهاجران ارزیابی می‌کند – افراد «15 سال یا بیشتر» و آن‌هایی که «25 تا 54 سال» هستند (این سنین توسط Statistics Canada، به عنوان سن اصلی کار، تعریف شده‌اند). با این حال، این خبر از سری اخبار مهاجرتی، روی مهاجران کانادایی در سن کار متمرکز خواهد بود، زیرا آنها سهم بیشتری از تعداد مهاجران سالانه کانادا را نشان می‌دهند.

نرخ اشتغال در میان مهاجران اصلی در سن کار

در سال 2023، مهاجران اصلی در سن کار در سراسر کانادا افزایشی را در نرخ اشتغال خود تجربه کردند که مطابق با تعداد سال‌های پس از ورود به کانادا است. به عبارت دیگر، در میان مهاجران 25 تا 54 ساله، نرخ اشتغال در سال 2023 برای افرادی که «بیش از 10 سال قبل» به کانادا آمده‌اند، بالاترین و برای مهاجرانی که «پنج سال یا کمتر از آن قبل» به کانادا آمده‌اند، کمترین میزان بوده است.

داده‌های Statistics Canada، ارقام زیر را برای نرخ اشتغال در میان مهاجران اصلی در سن کار در سال 2023 نشان می‌دهد:

  • مهاجرانی که 5 سال قبل یا کمتر از آن به کانادا آمده‌اند: 77.8٪
  • مهاجرانی که بین 5 تا 10 سال قبل به این کشور آمده‌اند: 81.9٪
  • مهاجرانی که بیش از 10 سال قبل به کانادا آمده‌اند: 84.5٪

💡 نکته: نرخ کلی اشتغال در میان مهاجران در سال 2023، 82.6٪ بود، تقریباً تنها چهار درصد کمتر از نرخ اشتغال اعضای کانادایی‌تبار جمعیت اصلی در سن کار (86.3٪).

همچنین شایان ذکر است که ارقام نرخ اشتغال در سال 2023 بالاترین رقم از سال 2019 برای دو تا از سه زیر گروه مهاجران است. یعنی از زمان رسیدن به 81٪ در سال 2019، نرخ اشتغال برای مهاجران بین 5 تا 10 سال در کانادا به 74.4٪ در سال 2020 کاهش یافت. از آن زمان، این رقم به آرامی تا سال 2023، افزایش یافته است. علاوه بر این، مهاجران 10 ساله کانادایی، نرخ اشتغال‌شان به 83.2٪ رسید و در سال 2020 به 77.9٪ کاهش یافت. این تعداد نیز در سه سال گذشته تا کنون به طور پیوسته افزایش یافته است.

از سوی دیگر، مهاجرانی که پنج سال پیش یا کمتر به کانادا مهاجرت کرده‌اند، نرخ اشتغال 71.1 درصدی در سال 2019 داشته‌اند. در حالی که این نرخ از زمان کاهش به 69.3٪ در سال 2020 رسیده است، این زیر گروه با کاهش اندکی در اشتغال خود مواجه شدند. یعنی از 2022 (78٪) تا 2023 (77.8٪).

💡 نکته: کاهش نرخ اشتغال در سال 2020 را می توان به همه گیری COVID-19 نسبت داد!

نرخ بیکاری در میان مهاجران اصلی در سن کار

همین روند را می‌توان در نرخ بیکاری مهاجران اصلی در سن کار برای سال 2023 مشاهده کرد. موارد زیر، نرخ بیکاری در میان مهاجران اصلی در سن کار را برای سال 2023 نشان می‌دهد:

  • مهاجرانی که 5 سال یا کمتر از آن به کانادا آمده‌اند: 8.0٪
  • مهاجرانی که بین 5 تا 10 سال زودتر به کانادا آمده‌اند: 5.2٪
  • مهاجرانی که بیش از 10 سال قبل به کانادا آمده‌اند: 4.7٪

قابل ذکر است، پس از اینکه هر زیرگروه با توجه به نرخ بیکاری خود در سال 2020 به بالاترین میزان خود رسید، هر سه گروه از مهاجران، شاهد کاهش نرخ بیکاری در سال 2021 بودند، اما این رقم در دو سال گذشته افزایش یافت.

حتما بخوانید:
مهاجرت به کانادا

برخی از مهاجرین، بین سال‌های 2022 تا 2023 شاهد کاهش اشتغال پاره‌وقت بودند

بین سال‌های 2022 تا 2023، مهاجرانی که پنج سال یا کمتر است که به کانادا رفته‌اند، شاهد افزایش استخدام در مشاغل پاره‌وقت در دو سال گذشته بوده‌اند (73.1٪ در سال 2022 به 75.8٪ در سال 2023).

💡 نکته: آژانس Statistics Canada، استخدام پاره وقت را به عنوان کار کمتر از 30 ساعت در هفته در یک شغل، تعریف می‌کند.

همین امر در مورد مهاجرانی که حداقل 10 سال پیش وارد کانادا شده‌اند نیز صادق است، زیرا این گروه شاهد رونق اشتغال پاره وقت از 249.3 در سال 2022 به 252.7 در سال 2023 بوده است. با این حال، مهاجرانی که بین پنج تا 10 سال پیش وارد کانادا شده‌اند، شاهد کاهش استخدام در مشاغل پاره‌وقت بوده‌اند: از 88.1٪ (2022) به 76.1٪ (2023).

پایان خبر – منبع: CICNews

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال