موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

هزینه دریافت اقامت دائم کانادا افزایش یافت!

هزینه دریافت اقامت دائم کانادا افزایش یافت!

به گزارش پارسی کانادا و به نقل از CICNews، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرده است که از ساعت 9:00 صبح روز 30 آوریل 2024، بخشی از هزینه‎‌های دریافت اقامت دائم (PR) را افزایش خواهد داد. این افزایش هزینه بر اساس مقررات حفاظت از مهاجران و پناهندگان کانادا است. هزینه‌هایی که افزایش داده شده برای دوره بین آوریل 2024 و مارس 2026 اعمال می‌شود و به شرح جدول زیر است:

در جدول زیر بخشی از افزایش هزینه‌های دریافت اقامت دائم کانادا آورده شده است.
برنامهنوع متقاضیهزینه‌های فعلی
(آوریل 2022 – مارس 2024)
هزینه‌های جدید
(آوریل 2024 – مارس 2026)
پناهندگیهمراه فرزند تحت تکفل$155$175
برنامه مهاجرت پرستاران خانگی و برنامه آزمایشی پرستاران خانگیهمراه فرزند تحت تکفل$155$175
برنامه مهاجرت بر پایه H & Cهمراه فرزند تحت تکفل $155$175
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا، نامزدی استانی، اسکیل ورکر کبک، برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا و اکثر برنامه‌های آزمایشی اقتصادی (روستایی، کشاورزی-غذایی)همراه فرزند تحت تکفل$230$260
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان)همراه فرزند تحت تکفل$155$175
تجارت (فدرال و کبک)همراه فرزند تحت تکفل$230$260
پناهندگیهمسر، همراه یا پارتنر$570$635
برنامه مهاجرت پرستاران خانگی و برنامه آزمایشی پرستاران خانگیهمسر، همراه یا پارتنر$570$635
برنامه مهاجرت بر پایه H & Cهمسر، همراه یا پارتنر$570$635
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا، نامزدی استانی، اسکیل ورکر کبک، برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا و اکثر برنامه‌های آزمایشی اقتصادی (روستایی، کشاورزی-غذایی)همسر، همراه یا پارتنر$850$950
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان)همسر، همراه یا پارتنر$570$635
تجارت (فدرال و کبک)همسر، همراه یا پارتنر$850$950
پناهندگیدرخواست کننده اصلی$570$635
برنامه مهاجرت پرستاران خانگی و برنامه آزمایشی پرستاران خانگیدرخواست کننده اصلی$335$375
برنامه مهاجرت بر پایه H & Cدرخواست کننده اصلی$570$635
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا، نامزدی استانی، اسکیل ورکر کبک، برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا و اکثر برنامه‌های آزمایشی اقتصادی (روستایی، کشاورزی-غذایی)درخواست کننده اصلی$570$635
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان)درخواست کننده اصلی$850$950
تجارت (فدرال و کبک)درخواست کننده اصلی$1,625$1,810
حق‌الزحمه دریافت اقامت دائم (RPR)متقاضی اصلی و همسر همراه یا شریک عرفی$515$575
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان)فرزند تحت تکفل (متقاضی اصلی زیر 22 سال و بدون همسر/شریک زندگی)$75$85
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان)متقاضی اصلی تحت حمایت$490$545
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان)هزینه اسپانسرینگ$75$85

✔نکته: می‌توانید هزینه‌های کامل مهاجرت به کانادا را در صفحه‌ی هزینه مهاجرت به کانادا، مطالعه کنید.

یادداشتی از IRCC

اداره مهاجرت کانادا (IRCC) خاطرنشان می‎‌کند که علاوه‌بر فرزندان تحت تکفل و افراد تحت حمایت (شامل متقاضیان اصلی و همه اعضای خانواده همراه)، گروه‌های زیر از متقاضیان، برای پرداخت هزینه حق‌الزحمه دریافت اقامت دائم (RPR)، معاف هستند:

  • فرزند اسپانسر شده (متقاضی اصلی تحت کلاس الحاق خانواده) : کودک باید زیر 22 سال سن داشته باشد و همسر یا شریک زندگی نداشته باشد.
  • متقاضیان اصلی تحت برنامه پناهندگی و بشردوستانه: این هزینه معمولاً توسط کلیه متقاضیان اقامت دائم (به استثنای فرزندان تحت تکفل و افراد تحت حمایت) پرداخت می‌شود، اما متقاضیان اصلی برنامه‌های پناهندگی و بشردوستانه، تنها تحت شرایط خاصی از پرداخت هزینه RPR معاف هستند.

علاوه‌بر این، IRCC تصریح می‌کند که متقاضیان دریافت اقامت دائم تحت کلاس پرمیت هولدر (permit holder)، واجد شرایط اضافه کردن اعضای خانواده به‌عنوان بخشی از درخواست‌های اقامت دائم خود نیستند. در عوض، همه افراد واجد شرایط خانواده برای دریافت اقامت دائم از طریق این کلاس، باید درخواست‌های خود را برای اداره مهاجرت به‌عنوان متقاضی اصلی ارسال کنند.

پایان خبر: منبع

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال