درباره ما

موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت به ظن وگمان عده ی زیادی از هم وطنان با توجه به گستردگی کار بی اغراق یکی از بزرگترین موسسات مشاوره محسوب میشود. حتی در آمریکا و اروپا هم موسساتی با تجهیزات پیشرفته این چنینی و امکانات دیگر تقریبا نادر و اندک است، اما موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت با سیستم جدید مشاوره در خصوص اطلاعات مهاجرت به کانادا و همکاری با وکلای حرفه ای و گستردگی روش های مهاجرتی که در اختیار دارد میتواند بهترین گزینه برای عزیزانی که در خصوص مهاجرت به کانادا سوالی دارند و یا نیاز به مشاوره دارند، باشد.

این موسسه یکی از بزرگترین موسسات مشاوره تخصصی است که از لحظه عقد قرارداد مشاوره و حتی پیش از قرارداد براساس اصول مدیریتی و با همکاری وکلای خبره برای ارائه خدمات مشاوره به شما برنامه ی خاصی را دارد.

تکمیل فرم خود ارزیابی