موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

دعوت از 237 متقاضی توسط استان بریتیش کلمبیا

دعوت از 237 متقاضی توسط استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا

دعوت از 237 متقاضی توسط استان بریتیش کلمبیا | استان بریتیش کلمبیا در پذیرش جدید خود که مورخ 7 ماه می صورت گرفت از 237 نفر متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورده تا برای انتخاب استانی، درخواست خود را به ثبت برسانند. متقاضیان از طریق 2 روش  اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا و یا مهاجرت مهارت ها برای اخذ اقامت این استان اقدام کرده بودند.

متقاضیان سیستم اکسپرس اینتری کانادا درخواست خود را در یکی از زیر مجموعه های اسکیلد ورکر و یا فارغ التحصیل بین المللی به ثبت رسانده بودند. متقاضیان برای مهاجرت از طریق اسکیلد ورکر به 108 امتیاز نیاز داشتند و از طریق فارغ التحصیلی به 106 امتیاز نیاز داشتند. متقاضیانی که در سیستم اکسپرس اینتری اقدام به ایجاد پروفایل کرده بودند،در صورت انتخاب از سمت استان، در دوره بعدی اکسپرس اینتری فدرال قطعا موفق به دریافت دعوت نامه خواهند شد.

و اما مسیر مهاجرتی Skills Immigration نیز دارای 3 زیر مجموعه اسکیلد ورکر، فارغ التحصیل بین المللی و کارگر نیمه ماهر و مبتدی می باشد. افراد در زیرمجموعه skilled worker به 102 امتیاز نیاز دارند، فارغ التحصیلان بین المللی نیز به 106 امتیاز و اما کارگران نیمه ماهر به 82 امتیاز نیاز خواهند داشت.

این پذیرش در جریان مشکلاتی برگزار شد که به علت شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است. متقاضیان دعوت شده، از زمان دریافت دعوت نامه شان به مدت 30 روز فرصت خواهند داشت که درخواست کامل شان را برای انتخاب به برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا ارسال کنند.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال