موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

پذیرش بریتیش کلمبیا برای ۲۷۱ نفر با برنامه استانی

پذیرش بریتیش کلمبیا برای ۲۷۱ نفر با برنامه استانی

بریتیش کلمبیا از ۲۷۱ نفر پذیرش جدید به عمل آورد. استان بریتیش کلمبیا مورخ ۱۶ آوریل پذیرش جدیدی برگزار کرد که طی آن برای ۲۷۱ نفر متقاضی مهاجرت به کانادا دعوت نامه صادر شد تا بتوانند درخواست خود را برای انتخاب شدن از سمت این استان ارائه کنند. این پذیرش توسط برنامه مهاجرت استانی استان بریتیش کلمبیا برگزار شد و بنابر اقداماتی که این استان در راستای مبارزه با کرونا در پیش گرفته است بسیاری از مشاغل نتوانستند برای پذیرش در این هفته حضور داشته باشند.

بنابر گزارشات موجود متقاضیان این دوره از دو روش مهاجرتی اکسپرس اینتری کلمبیا و skilled immigration انتخاب شده اند. البته حد نصاب امتیاز با توجه به زیر مجموعه ای که متقاضیان در آن بوده اند متفاوت بوده است. در مسیر مهاجرت skilled immigration  کارگر ماهر و مشاغل نیمه ماهر دعوت شده اند. حداقل امتیاز برای متقاضیان Semi-Skilled و Entry Level 85 بوده و حداقل امتیاز دو زیرمجموعه دیگر 100 بوده است.

متقاضیان اکسپرس اینتری کلمبیا در سیستم اکسپرس فدرال دارای پروفایل بوده و این متقاضیان از طریق برنامه های کارگر ماهر و international graduate دعوت شدند که حداقل امتیاز این دو روش  ۱۰۵ و ۱۰۲ بوده است. متقاضیان از زمانی که  دعوت نامه را دریافت کردند ۳۰ روز فرصت دارند تا درخواست خود را به منظور انتخاب شدن توسط استان بریتیش کلمبیا به برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا ارسال کنند.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال