موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

دعوت کبک از 305 متقاضی از طریق قرعه کشی آریما

دعوت کبک از 305 متقاضی از طریق قرعه کشی آریما

دعوت کبک از 305 متقاضی از طریق قرعه کشی آریما | کبک از طریق قرعه کشی آریما از 305 متقاضی برنامه افراد ماهر” دعوت به عمل آورد.
جزئیات دو قرعه کشی که در ماه دسامبر از طریق سیستم آریما کبک برگزار شد به شرح زیر می باشد:

در کل از 305 متقاضی مهاجرت به کبک از طریق قرعه کشی آریما طی دو نوبت در ماه دسامبر دعوت به عمل آمد. در آخرین قرعه کشی که در تاریخ 17 دسامبر 2019 انجام شد، در مجموع 220 دعوت نامه به متقاضیانی که درخواست خود را تحت برنامه افراد ماهر کبک پر کرده بودند ارسال شد.

این متقاضیان یا جز افرادی بودند که برای اولین بار با استفاده از برنامه افراد ماهر درخواست داده بودند یا در کبک با داشتن ویزای تحصیلی کانادا یا کاری در تاریخ 16 ژوئن سال 2019 اقامت داشتند و تقریبا 16،000 درخواست تحت این برنامه رد شد.

در اوایل ماه دسامبر، کبک 85 متقاضی را برای اقامت دائم دعوت کرد. متقاضیانی که در تاریخ 12 دسامبر حضور داشتند یا یک پیشنهاد شغلی معتبر داشتند و یا ساکن کبک بودند و الزامات مورد انتظار برای این برنامه مهاجرتی را رعایت کرده بودند.

از زمان راه اندازی سیستم آریما در ژوئیه سال 2019، کبک نه قرعه کشی برگزار کرده و 2062 متقاضی را دعوت کرده است.

آریما چیست؟

آریما در سال 2018 به جهت مدیریت بانک متقاضیان برای QSWP ( برنامه مهاجرتی افراد ماهر به کبک) پس از تغییر از روش کاغذی برای درخواست نوبت به شکل قرعه کشی درآمد. سیستم EOI کبک، بانک متقاضیان برای مدرک پذیرش به کبک را (CSQ) مدیریت می کند که برای درخواست اقامت دائم در این استان از طریق QSWP لازم است.

متقاضیان باید پروفایلی در آریما ایجاد و برای شرکت در این قرعه کشی درخواست دهند تا پس از آن در استخر(pool) متقاضیان قرار داده شده و بر اساس نمره یا معیارهای دیگر رتبه بندی شوند.

وزارت مهاجرت کبک دعوت نامه هایی را برای درخواست CSQ بر اساس نمره متقاضیان یا سایر عوامل مانند نیاز به نیروی کار در استان مورد نظر صادر می کند. داوطلبانی که CSQ دریافت می کنند می توانند برای مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دائم در وزارت مهاجرت فدرال کانادا پس از تایید صحت مدارک پزشکی و عدم سوء پیشینه درخواست دهند.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال