موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

کمک دولت کانادا به کشاورزان

کمک دولت کانادا به کشاورزان

دولت کانادا متعهد به انجام کلیه حمایت های لازم در راستای آموزش اقدامات پایدار

به کشاورزان و به خصوص کشاورزان جوان در راستای حفظ زمین ، آب و هوای سالم شد.

دولت کانادا با فراهم کردن کلیه تجهیزات و ابزار های مورد نیاز به منظور کسب مهارت و تجربه در حوزه صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در راستای انجام تعهدات خود اقدام کرد.

خبر تخصیص بودجه 48000 دلاری به منظور اجرای طرح استخدام نیروهای کارآموز با عنوان طرح ابتکار جوانان در مشاغل سبز از طرف پارلمان لویید لانگفیلد (گوئولف)، از طرف وزیر کشاورزی و غذا، لارنس مک آلی نیز تائیدی مجدد بر عزم راسخ دولت در اجرای این برنامه است .

ارائه و اجرای این طرح و انجام اقدامات مربوط به ویزای سرمایه گذاری کانادا به حمایت از گسترش برنامه آموزش و نگهداری زمین های کشاورزی انتاریو در سراسر انتاریو کمک می کند. در طی سه سال گذشته، دانش آموزان با بسیاری از جنبه های برنامه درگیر شده اند، از قبیل شناسایی زمین های زراعی برای حفاظت، تهیه پیشنهادهای حفاظت محیط زیست،

کمک به هماهنگ کردن رویدادهای مختلف و فعالیت های آموزشی، شرکت در فعالیت های تحقیقاتی با کشاورزان، نوشتن گزارش فنی و ارائه سخنرانی به مخاطبان شهری. همزمان با آغاز این طرح در آوریل 2016 591 موقعیت شغلی جدید ایجاد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا تنها کافیست از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.

از مشاوره تا اقامت

کنارتان هستیم. کافیست فرم مشاوره را پر کنید.