موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

مهاجرت از طریق پرستار خانگی

مهاجرت از طریق پرستار خانگی | این نوع مهاجرت برای متقاضیانی است که در کانادا سابقه کار در زمینه پرستار خانگی دارند. منظور از پرستار خانگی مراقبت از افرادی است که نیاز به خدمات پزشکی در خانه دارند. به منظور استفاده از این روش متقاضی باید دست کم دو سال سابقه کار با عنوان پرستار خانگی و یا کمک پرستار را طی چهار سال گذشته داشته باشد. همینطور نوع کاری که متقاضی در این زمینه انجام داده است می بایست مطابق با شرایط زیر باشد:

  • NOC 3012 بعنوان پرستار مجاز و یا پرستار روانشناسی ثبت شده،
  • NOC 3233 بعنوان پرستار تجربی مجاز،
  • NOC 3413 بعنوان مراقب و کمک پرستار،
  • NOC 4212 بعنوان مراقب ویژه و ارائه خدمات در خانه از قبیل تهیه غذاهای رژیمی ،مراقبت و غذا دادن ، کمک در لباس پوشیدن و حمام و بهداشت شخصی

میزان سطح زبان قابل قبول برای هر کدام از کدهای شغلی بالا در زیر آمده است:

  • NOC 3012  (پرستار مجاز و یا پرستار روانشناسی): CLB7
  • NOC 3233 (پرستار تجربی مجاز): CLB5
  • NOC 3413 (بعنوان مراقب و کمک پرستار): CLB5
  • NOC 4212 (بعنوان مراقب ویژه و ارائه خدمات در خانه از قبیل تهیه غذاهای رژیمی ،مراقبت و غذا دادن ، کمک در لباس پوشیدن و حمام و بهداشت شخصی): CLB5

لازم به ذکر است که از زمان دریافت مدرک زبان متقاضی بیشتر از دو سال نگذشته باشد. همچنین میزان تحصیلات برای متقاضی دست کم یک سال تحصیل کردن در مقاطع بعد از دبیرستان در کشور کانادا و یا گذراندن یک سال در همین مقاطع تحصیلی در مراکز آموزش عالی بیرون از کانادا است.

مهاجرت از طریق پرستار خانگی
مهاجرت از طریق پرستار خانگی

شرایط دریافت اقامت دائم برای مراقبین ویژه کانادا Live in

در این مورد متقاضی در صورتی که دو سال (دو سال کار تمام وقت یا 3600 ساعت در دست کم 22 ماه کار تمام وقت) تجربه کاری داشته باشد می تواند اقدام به گرفتن اقامت دائم کند. لازم به ذکر است که سابقه کاری شخص متقاضی می بایست طی مدت 4 سال از بدو ورود ایشان به دست آمده باشد. نکته مهم دیگر این است که آنچه برای سابقه کاری این مورد حساب می شود شامل مدت تعطیلاتی که متقاضی خارج از کانادا بوده و همینطور مدت زمانی که با عنوان پرستار خارج از خانه کارفرما خدمت کرده باشد، نمی شود. شخص متقاضی می بایست تمام افراد خانواده خود را در تشکیل پرونده مهاجرتی خود معرفی کند. اگر خلاف این قانون عمل کند و خانواده خود را معرفی نکند دریافت اقامت دائم برای آنها امکانپذیر نخواهد بود.