موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

مالیات در کانادا

یکی از سوال‌ها و دغدغه‌های افرادی که قصد زندگی در کانادا را دارند به ویژه متقاضیان سرمایه گذاری، پیرامون مباحث مربوط به مالیات کانادا و میزان آن است. در ادامه این مطلب قصد داریم اطلاع دقیقی را در مورد مالیات کشور کانادا و هر آنچه به سیستم مالیات در کانادا ارتباط دارد را در اختیار شما قرار دهیم.

نگاهی کوتاه به سیستم مالیاتی در کانادا

ضمن اینکه مالیات‌ها در کانادا چندین نوع هستند اما به طور کلی در سیستم اقتصاد کانادا دو نوع مالیات اصلی وجود دارد، بعد از نگاه کوتاهی به اصلی‌ترین آن‌ها به شرح تک تک هر کدام می‌پردازیم. اگر شما قصد اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا را دارید و می‌خواهید از سیستم مالیاتی این کشور مطلع گردید این مطلب را تا انتها بخوانید.

مالیات در کانادا

  • مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که مالیات کالا و خدمات (GST) هم نامیده می‌شود. این مالیات توسط دولت فدرال تعیین و ارزیابی می‌شود.
  • مالیات بر فروش استانی (PST) که این نوع مالیات توسط دولت‌های استانی تعیین ‌می‌شود. نرخ مالیات بر فروش استانی می‌تواند از استانی به استان دیگر متفاوت و می‌تواند بر اساس ارزش کالاها و خدمات قبل از ارزیابی مالیات فدرال یا بر اساس ارزش شامل ارزیابی مالیات فدرال باشد.

مالیات‌ها در کانادا توسط نهاد آژانس درآمد کانادا (CRA) جمع آوری ‌می‌شود.


آژانس درآمد کانادا (CRA) ضمن جمع آوری مالیات‌ها، قوانین و سیاست‌های مالیاتی را پیاده سازی می‌کند و برنامه‌های مزایا و اعتبارات مالیاتی را در اختیار دولت فدرال و استان‌ها و مناطق قرار می‌دهد.

انواع مالیات در کانادا

همانطور که در ابتدای این مطلب بیان کردیم انواع مختلفی مالیات در کانادا وجود دارد که هرکدام ماهیت و نحوه محاسبه مخصوص به خود را دارند:

  • مالیات بر درآمد در کانادا (Income tax)
  • مالیات کالا و خدمات (GST)
  • مالیات بر فروش استانی (PST)
  • مالیات HST یا مالیات فروش هماهنگ (Harmonized Sales Tax)
  • مالیات بر خرید ملک
  • مالیات بر شرکت (Corporate Tax)

در زیر به معرفی و بررسی هریک می پردازیم.

مالیات بر درآمد در کانادا (Income tax)

مالیات بر درآمد یا مالیات حقوق در کانادا بزرگترین منبع درآمد دولت فدرال کانادا است. بنابراین، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بیشترین مالیات پرداختی توسط ​​خانواده‌های کانادایی مالیات بر درآمد شخصی است. این نوع مالیات در سال 1917 به عنوان یک اقدام اضطراری “موقت” برای کمک به امور مالی ایجاد شد.

تمامی مشاغل اعم از مشاغل تمام وقت و نیمه وقت شامل قوانین مالیاتی می‌شوند. پس با این توضیحات حتی اگر شما در کانادا به صورت قراردادی کار می‌کنید، باید تا پایان ماه آوریل اظهارنامه مالیاتی در کانادا را به دولت ارائه دهید تا بر اساس تعداد پروژه‌هایی که داشته‌اید، میزان مالیات شما محاسبه شود.

مقدار درآمد مشمول مالیات (دلار کانادا)میزان مالیات
0 تا 49020 دلار15% در اولین درآمد
بین 49020 الی 98040 دلار20.5% از درآمد
بین 98,040 الی 151,978 دلار26% در بخش درآمد
بین 151,978 الی 216,511 دلار29% در بخش درآمد مشمول مالیات
بیش از 216,511 دلار33% از درآمد

در زیر نرخ مالیات بر درآمد شخصی در استان ها و مناطق مختلف کانادا در سال 2022 را آورده‌ایم:

نرخ مالیات بر درآمد در استان بریتیش کلمبیا

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
بریتیش کلمبیا
(British Columbia)
0 تا 42,184 5.06%
42,184 الی 84,369 7.7%
84,369 الی 96,866 10.5%
96,866 الی 117,623 12.29%
117,623 الی 159,483 14.7%
159,483 الی 222,420 16.8%

نرخ مالیات بر در آمد در استان آلبرتا

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
آلبرتا
(Alberta)
0 تا 131,220 10%
131,22 الی 157,464 12%
157,465 الی 209,952 13%
209,953 الی 314,928 14%
بالای 314,928 15%

نرخ مالیات بر درآمد در استان ساسکاچوان

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
ساسکاچوان
(Saskatchewan)
0 تا 45,677 10.5%
45,677 الی 130,50612.5%
بالای 130,50614.5%

نرخ مالیات بر درآمد در استان منیتوبا

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)در اخذ مالیات
منیتوبا
(Manitoba)
0 تا 33,723 10.8%
33,723 الی 72,885 12%
بالای 72,885 17.4%

نرخ مالیات بر درآمد در استان انتاریو

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
انتاریو
(Ontario)
0 تا 45,1425.05%
45,142 الی90,2879.15%
90,287 الی 150,00011.16%
150,000 الی 220,00012.16%
بالای 220,00013.16%

نرخ مالیات بر درآمد در استان کبک

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
کبک
(Quebec)
0 تا 45,105 15%
45,105 الی 90,200 20%
84,369 الی 96,866 10.5%
90,200 الی 109,755 24%
بالای 109,755 25.75

نرخ مالیات بر درآمد استان نیوبرانزویک

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
نیوبرانزویک
(New Brunswick)
0 تا 43,835 9.68%
43,835 الی 87,671 14.82%
87,671 الی 142,534 16.52%
142,534 الی 162,383 17.84%
بالای 162,383 20.3%

نرخ مالیات بردرآمد در استان نیوفاندلند و لابرادور

استانحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
نیوفاندلند و لابرادور
(Newfoundland and Labrador)
0 تا 38,081 8.7%
38,081 الی 76,161 14.5%
76,161 الی 135,973 15.8%
135,973 الی 190,363 17.3%
بالای 190,363 18.3%

نرخ مالیات بر درآمد در قلمرو نوناووت

قلمروحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
نوناووت
(Nunavut)
0 تا 46,7404%
46,740 الی 93,4807%
93,480 الی 151,9789%
بالای 151,97811.5%

نرخ مالیات بر درآمد در قلمرو یوکان

قلمروحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد
یوکان
(Yukon)
0 تا 49,020 6.4%
49,020 الی 98,040 9%
98,040 الی 151,978 10.9%
151,978 الی 500,000 12.8%
بالای 500,000 15%

نرخ مالیات بر درآمد در قلمرو شمال غرب

قلمروحد درآمد مشمول مالیات (دلار)درصد اخذ مالیات
قلمرو شمال غرب
(Northwest Territories)
0 تا 44,396 5.9%
44,396 الی 88,796 8.6%
88,796 الی 144,362 12.2%
بالای 144,362 12.8%

مالیات کالا و خدمات (GST) کانادا

از 1 ژانویه 1991، سیستم مالیات فروش فدرال به مالیات بر ارزش افزوده فدرال در کانادا تغییر کرد که همان مالیات کالا و خدمات (GST) است. مالیات‌های استانی همچنان به عنوان مالیات بر فروش محاسبه می‌شود.

GST کانادا از مالیات بر ارزش افزوده اروپایی (VAT) الگوبرداری شده است. آنچه GST را از سایر کشورهایی که از مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند متمایز می‌کند، درج مالیات بر فروش استانی (PST) در کل محاسبه است.

همه خریداران باید مالیات کالا و خدماتی که مشمول مالیات هستند را پرداخت کنند و از طرفی فروشنده‌ها موظف هستند که مالیات GST را جمع آوری کنند.

مالیات بر فروش استانی (PST)

PST یک مالیات ویژه استانی است که به طور جداگانه از مالیات کالا و خدمات GST دریافت می‌شود. اکنون چهار استان کانادا دارای مالیات بر فروش استانی هستند که به طور جداگانه علاوه بر GST مالیات PST نیز پرداخت می‌شود. نرخ مالیات بر فروش استانی، مالیات هماهنگ شده، کالا و خدمات در سال 2022 به شرح جدول زیر است.

استان / قلمرومالیات GST/HST در 2022مالیات PST در 2022درصد کل
بریتیش کلمبیا
(British Columbia)
5% GST7%12%
آلبرتا
(Alberta)
5% GST05%
منیتوبا
(Manitoba)
5% GST7%12%
نیوبرانزویک
(New Brunswick)
15% HTS015%
نیوفاندلند و لابرادور
(Newfoundland and Labrador)
15% HTS015%
ساسکاچوان
(Saskatchewan)
5% GST6%11%
نوا اسکوشیا
(Nova Scotia)
15% HTS015%
نوناووت
(Nunavut)
5% GST05%
انتاریو
(Ontario)
13% HST013%
جزیره پرنس ادوارد
(Prince Edward Island)
15% HTS015%
کبک
(Quebec)
5% GST9.975%14.975%
یوکان
(Yukon)
5% GST05%

مالیات HST (Harmonized Sales Tax) یا فروش هماهنگ

HST یا مالیات بر فروش هماهنگ، مالیاتی است که در استان‌های خاصی از کانادا اعمال می‌شود. این ترکیب یا “هماهنگی” از GST و مالیات بر فروش استانی (PST) است. دولت فدرال خواهان مالیات HST در سراسر کانادا بود، اما برخی از استان‌ها موافقت نکردند. استان‌های نیوفاندلند و لابرادور، نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد و انتاریو GST را با PST ترکیب کرده و آن را HST می‌نامند.

مالیات بر خرید ملک در کانادا

مالیات بر ملک (Tax Property) مبلغ عوارضی است که دولت کانادا از آن به عنوان یکی دیگر از منابع درآمدی مالیاتی استفاده می‌کند. این نوع مالیات‌ها را می‌توان با استفاده از ارزش ملک و نرخ مالیات بر دارایی یک منطقه یا شهرداری استان یا منطقه خاص محاسبه کرد.

مالیات بر خرید ملک در کانادا

اکثر املاک از خانه‌های مسکونی گرفته تا زمین‌های کشاورزی و ساختمان‌های صنعتی به طور منظم توسط کارشناسان مربوطه ارزیابی می‌شوند. عوامل زیادی را می‌توان در فرآیند ارزیابی این املاک نظر گرفت. ارزش بازار معمولاً برای تعیین ارزش ارزیابی شده برای املاک مسکونی استفاده می‌شود.

مالیات بر ملک را شهرداری از صاحبان ملک اخذ می‌کند. در صورتی که مالک نسبت به مالیات محول شده امتناع کند، شهرداری می‌تواند ملک را مصادره کرده و به حراج بگذارد. در زیر نرخ مالیات مسکن در هر استان کانادا را محاسبه کردیم. لازم به ذکر است برای هر استان نرخ مالیات مسکن مهم‌ترین شهرهای آن استان را آوردیم.

استانشهردرصد نرخ مالیات مسکن
بریتیش کلمبیا
(British Columbia)
ونکوور (Vancouver)0.24683%
ویکتوریا (Victoria)0.52035%
آلبرتا
(Alberta)
کلگری (Calgary)0.63573%
ادمونتون (Edmonton)0.86869%
انتاریو
(Ontario)
تورنتو (Toronto)0.599704%
اتاوا (Ottawa)1.06841%
نیوبرانزویک
(New Brunswick)
سنت جان (Saint John)1.78500%
فردریکتون (Fredericton)
1.42110%
ساسکاچوان
(Saskatchewan)
ساسکاچوان (Saskatchewan)0.86562%
رجینا (Regina)1.07445%
کبک
(Quebec)
مونترال (Montreal)0.76720%
شهر کبک
(Quebec City)
0.87780%
Newfoundland & Labrador
(نیوفاندلند و لابرادور)
سینت جانز (St. John's)0.73000%
نوا اسکوشیا
(Nova Scotia)
هالیفاکس (Halifax)1.10850%
منیتوبا
(Manitoba)
وینیپگ (Winnipeg)
1.24871%

مالیات بر شرکت در کانادا (Corporate Tax)

افرادی که قصد راه اندازی استارتاپ یا یک کسب و کار در کانادا را دارند باید مبلغی را بابت مالیات شرکت خود بپرازند. مالیات شرکت‌ها در کانادا  توسط آژانس درآمد کانادا (CRA) تنظیم و ارزیابی می‌شود. از 1 ژانویه 2019، “نرخ مالیات خالص پس از کاهش عمومی مالیات” 15 درصد و نرخ مالیات خالص برای شرکت‌های خصوصی تحت کنترل کانادا دارای کسب‌وکار کوچک هستند، 9 درصد است.

سخن پایانی

معمولا افرادی که قصد زندگی و مهاجرت به کانادا را دارند می‌خواهند نسبت به سیستم مالیات در کانادا آگاهی پیدا کنند. در این مطلب سعی کردیم با نگاه کلی با مسائل پیرامون آن انواع مالیات در کانادا اعم از مالیات بر درآمد شخصی، مالیات کالا و خدمات (GST)، PST ،HST، مالیات بر خرید ملک و مالیات بر شرکت‌ها را معرفی کنیم.

سوالات متداول:

در کانادا، سیستم مالیاتی افزایشی و پیش‌رونده، به این معنی که هر چه درآمد بیشتری به دست آورید، مالیات بیشتری باید بپردازید.

مالیات بر درآمد شخصی، مالیات کالا و خدمات GST، مالیات بر فروش استانی PST، مالیات فروش هماهنگ HST، مالیات خرید ملک و مالیات شرکت ها

خیر، هر استان مالیات بر درآمد شخصی خاص خود را دارد که می تواند از سایر استان ها و استان ها متفاوت باشد.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال