موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

قانون قصد دوگانه (dual intent) در مهاجرت به کانادا چیست؟

قانون قصد دوگانه (dual intent) در مهاجرت به کانادا چیست؟

منظور از قصد دوگانه یا dual intent این است که فردی برای اقامت دائم و هم برای اقامت موقت کانادا (مثل ویزای تحصیلی یا کاری) همزمان درخواست دهد. یعنی آن فرد هم قصد اقامت طولانی مدت و هم کوتاه مدت در کانادا را همزمان به مقامات کانادا نشان دهد.

به عبارت ساده‌تر، قصد دوگانه یعنی شما هم می‌خواهید در کانادا برای همیشه بمانید، و هم در عین حال می‌خواهید در ابتدا برای مدت محدودی با ویزای موقت وارد کانادا شوید. البته توجه داشته باشید که همه ویزا‌های موقت کانادا اجازه قصد دوگانه را نمی‌دهند و شرایط خاص خودشان را دارند.

قصد دوگانه (dual intent) در فرآیند مهاجرت به کانادا چیست؟

قصد دوگانه زمانی به وجود می‌آید که یک فرد خارجی در کانادا جهت اخذ اقامت دائم درخواست داده یا ممکن است در آینده درخواست دهد ولی همزمان برای ورود به کانادا برای اقامت موقت از طریق یکی از ویزا‌ها (کاری، تحصیلی، توریستی) درخواست داده است.

چگونه قصد دوگانه بر درخواست اقامت موقت در کانادا تأثیر می‌گذارد؟

جهت اپلای ویزای اقامت موقت کانادا (توریستی، تحصیلی یا کاری)، تبعه‌های خارجی باید اثبات کنندکه در پایان مدت مجاز خود کانادا را ترک کنند. اثبات این موضوع برای متقاضیانی که از قبل مشخص کرده‌اند که قصد اقامت دائم در کانادا را دارند، اغلب دشوار است. به عبارت دیگر، قصد دوگانه اغلب با شرایطی که متقاضیان برای آمدن موقت به کانادا باید رعایت کنند، در تضاد است.

قصد دوگانه یا dual intent چیست

آیا با وجود داشتن درخواست اقامت دائم، می‌توان با ویزای موقت به کانادا مهاجرت کرد؟

در ابتدا ممکن است متناقض به نظر برسد، اما افرادی که قصد دوگانه واقعی دارند، می‌توانند هم اقامت موقت و هم اقامت دائم دریافت کنند.

افسران ویزا هنگام تصمیم‌گیری در مورد صدور ویزای موقت باید بررسی کنند که آیا متقاضی قصد واقعی ترک کانادا را پس از پایان اعتبار ویزای خود را دارد یا خیر. حتی اگر متقاضی در پروسه دریافت اقامت دائم باشد، به شرطی که متقاضی بتواند قانع کند که به شرایط ویزای موقت احترام می‌گذارد.

افسر ویزا می‌تواند ویزای موقت وی را صادر کند، در صورتی که متقاضی نتواند افسر ویزا را از قصد دوگانه واقعی خود قانع کند، ممکن است درخواست ویزای موقت او رد شود.

در چنین مواردی، افسر ویزا ممکن است به این موضوع مشکوک شود که متقاضی صرفاً برای زندگی در کانادا در حین بررسی درخواست اقامت دائم، ویزای موقت درخواست کرده است و قصد ترک کشور پس از پایان ویزای موقت را ندارد. رد شدن ویزای موقت به معنای رد شدن درخواست اقامت دائم نیست.

نحوه ارزیابی و بررسی قصد دوگانه توسط افسران اداره مهاجرت چگونه است؟

برای اینکه درخواست اقامت موقت تأیید شود، آفیسر باید قانع شود که متقاضی واقعاً قصد ترک کانادا را در انتهای دوره اقامت مجاز خود دارد. در ارزیابی این نکته، شرایط فردی متقاضی باید بررسی شوند. آفیسر موارد زیر و سایر نکات را ممکن است در نظر گیرد:

  • طول مدتی که متقاضی در کانادا سپری خواهد کرد؛
  • تمکن مالی؛
  • تعلقات و وابستگی‌هایی که او را مجبور به بازگشت به وطنش می‌کند؛
  • هدف از اقامت موقت در کانادا؛
  • اعتبار مدارک و اطلاعات ارائه شده؛
  • سابقه رعایت مقررات اداره مهاجرت و IRPR که در مورد مقیمان موقت به کار می‌رود (توریست‌ها، دانشجویان و نیروی کار) و نیز اطلاعات بیومتریک و بیوگرافیک.

دستورالعمل‌ها بیان کرده که ارزیابی درخواست یک متقاضی که قصد دوگانه دارد باید مانند ارزیابی سایر پرونده‌های اقامت موقت بررسی شود. هر متقاضی باید از ارزیابی منصفانه و فردی مبتنی بر زمینه درخواستش بهره‌مند شود.
متقاضی نیز حق یک تصمیم‌گیری بی‌طرف و منصفانه را دارد. دادگاه‌ها بیان کرده‌اند که آفیسر باید از امکان یا تصور تبعیض جلوگیری کنند. مثال‌هایی از تبعیض به این صورت خواهد بود که متقاضی با داشتن پرونده باز اقامت دائم، بیشتر از مدت زمان مجاز خود در کانادا می‌ماند.

آیا سوالی دارید؟

ارسال سوال